Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Zápis a usnesení ZO 2/2013 – odkaz

Zápis a usnesení vyvěšeno 27. 2. 2013 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

Program:

  1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
  2. Inventarizační zpráva za rok 2012
  3. Odměna pro starostu
  4. Čarodějnice 2013
  5. Kácení dřevin v obci
  6. Různé

   Vyvěšeno: 8.3.2013                                            Sejmuto: 25.3.2013

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

   Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.2/2013

   Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 27.2.2013 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

   Návrh programu:

    1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hosposdářských operací
    2. Inventarizační zpráva za rok 2012
    3. Odměna pro starostu
    4. Různé

     Ing. Josef Čížek, starosta

     Vyvěšeno: 20.2.2013                                                             Sejmuto : 27.2.2013

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

     Taneční 2013

     Obec VRDY pořádá Taneční kurz 2013.

     Kurzy tance a společenské výchovy v KD Vrdy pod vedením tanečních mistrů Antonína a Jany Novákových s živou hudbou – EXPO Fr. Štěrby – 7. září 2013.tanecni

     Taneční s osvědčenou tradicí – s námi poznáte, že tanec není nuda, ale skvělá zábava. Naučíte se Blues, Foxtrot, Waltz, Čaču, Rumbu, Jive, Mazurku, Tango, Slowrock, Valčík, Polku, Country a některé další tance a variace do jednotlivých tanců.

     Do 31.5. 2013 zvýhodněné poplatky:

     1. kurzovné jednotlivec nejpozději do 31.05.2013 =  1 600,- Kč
     2. kurzovné jednotlivec nejpozději do 01.06.2013 = 1 700,- Kč
     3. kurzovné pár nejpozději do 31.05.2013 = 3 000,- Kč (1 500,- Kč / osoba)
     4. kurzovné pár nejpozději do 01.06.2013 = 3 300,- Kč (1 650,- Kč / osoba)
     5. gardenka s místenkou = 700,- Kč (14 lekcí á 50,- Kč  vč. prodloužené, věnečku, plesu)

     Přihlášky:

     1. Elektronicky –  vyplňte on-line přihlášku  na webových stránkách www.obecvrdy.cz
     2. Osobně – v sekretariátu OÚ – každé pondělí a středu od 7.00 -11.30 a 12.00 -16.30 hod.
     3. Telefonicky – na číslech 327397221, 734441330

     Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám pošleme potvrzení o zařazení do kurzu, úvodní dopis s organizačními pokyny a platebními podmínkami. Kurzovné lze uhradit převodem na účet, složenkou nebo hotově v naší pokladně.

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

     Záměr obce prodat část pozemku

     Obec Vinaře oznamuje veřejnosti podle § 39, odst. 1 zákona Č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění
     záměr prodat – část pozemku č.1054/1 o výměře 55 m2, ostatní plocha.
     Občané mohou své písemné nabídky, případné připomínky, zasílat po dobu zveřejnění (nejméně 15 dnů) na obecní úřad ve Vinařích.

      

     Vyvěšeno: 15.2.2013           Sejmuto: 4. 3. 2013

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

     Výroční zpráva o stavu bezpečnosti 2012

     Lokalita Proti majetku ZP / NP Proti občanskému soužití
     Proti veřejnému soužití
     Drogy – alkohol CELKEM
     Vrdy 4 / 11 3 0 1 – 0 19
     Dolní Bučice 0 / 6 0 0 0 – 0 6
     Horní Bučice 0 / 0 0 0 0 – 0 0
     Zbyslav 0 / 3 0 0 0 – 0 3
     Koudelov 0 / 1 1 0 0 – 0 2
     Bílé Podolí 0 / 2 1 0 0 – 0 3
     Lovčice 1 / 0 0 0 0 – 0 1
     Zařičany 0 / 1 0 0 0 – 0 1
     Vinaře 0 / 2 1 0 0 – 0 3
     Vinice 0 / 3 1 0 0 – 0 4
     Brambory 0 / 0 0 0 0 – 0 0
     Vlačice 0 / 0 0 0 0 – 0 0
     Vyčapy 0 / 1 0 0 1 – 0 2
     Semtěš 0 / 1 0 0 0 – 0 1
     Starkoč 0 / 2 0 0 0 – 0 2
     CELKEM 5 / 33 7 0 2 / 0 47

     PČR – obvodní oddělení Čáslav.

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

     Zápis a usnesení ZO 1/2013 – odkaz

     Zápis a usnesení vyvěšeno 23. 1. 2013 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

     Program:

      1. Změny v složení zastupitelstva
      2. Výroční zpráva 2012
      3. J. Kovanda – žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
      4. P. Kabešová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
      5. P. Hoffmanová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 77/1 v KÚ Vinaře
      6. Záměr zastupítelstva pokácet některé stromy na obecních pozemcích
      7. Oprava prostoru před místním hřbitovem
      8. Zřízení běžného účtu u ČNB
      9. Stížnost na zanedbání zvěře
      10. Různé

       Vyvěšeno: 30.1.2013                                            Sejmuto: 14.2.2013

       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

       Platba za komunální odpad v roce 2013

       Platba za komunální odpad v roce 2013

       Celá platná vyhláška 1/2012 je v plném rozsahu uveřejněna na internetových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

       Občan s trvalým pobytem v obci = 400,- Kč
       Majitel rekreačního objektu = 600,- Kč

       Lhůta splatnosti je 31. 5. 2013, platit lze již od ledna.
       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas, navýší obecní úřad poplatek na dvojnásobek.


       Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za komunální odpad za předcházející období!
       Informace o výši případného dluhu získají zdarma na obecním úřadě nebo na ou@vinare.cz


       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page