Volby

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva. Pro účast v konkrétních volbách je nutné, aby byl občan přihlášen k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byl zapsán na seznamu voličů.
Přehled voleb v ČR: Poslanecká sněmovna • Senát • Krajské zastupitelstvo • Obecní zastupitelstvo • Evropský parlament •

Prezident republiky

2018

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018

celý článek …

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
(promítnuto usnesení NSS)

Volby do zastupitelstev obcí

2017 – mimořádné

Volby do zastupitelstev obcí 20.05.2017

celý článek …

Parlament

2016

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. – 8.10.2016