Z úřadu

Stav ke dni 23.09.2023

Vyvěšeno od
/ do
Název
/ Původce (Oblast) / Zařazení
/ Zodpovídá
/ Popis
Příloha
06.09.2023
06.10.2023
Záměr obce č. 32

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
32
* Záměr obce č. 32 PDF (394.72KB)
06.09.2023
06.10.2023
Záměr obce č. 33

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
33
* Záměr obce č. 33 PDF (401.56KB)
28.08.2023
28.09.2023
Zápis a usnesení ZO č. 5/2023

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
● Složení slibu člena zastupitelstva ● Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Vinaře. ● Záměr obce č. 19/2 směnit historicky připlocené pozemky ● Záměr obce č. 120 prodat historicky připlocené pozemky ● Záměr obce č. 16 směnit/prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 34 prodat historicky připlocený pozemek ● Změna na katastru nemovitostí č. 95 - oddělení pozemků pod komunikací ● Smlouva o zřízení služebnosti a vypořádání vlastnictví č. 49 ● Kupní smlouva č. 49 ● Kupní smlouva č. 93 ● Směnná smlouva č. 100 ● Záměr obce č. 32 prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 33 prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 18 směnit pozemek ● Oprava komunikací ● Nákup materiálu na oplocení ● Projekt na sběrné místo ● Žádost o zaplocení vinohradu ● Malba na zeď obecního úřadu ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s. ● Žádost o umístění dočasné stavby ● Různé
08.07.2023
31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
* Rozpočtové opatření č.3/2023 PDF (72.40KB)
22.05.2023
31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
* Rozpočtové opatření č.2/2023 PDF (77.25KB)
19.03.2023
*
Závěrečný účet za rok 2022

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
* Závěrečný účet 2022 PDF (608.87KB)
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12/2022 PDF (158.31KB)
* 2022 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘE PDF (244.54KB)
* Nápravná opatření Obec Vinaře PDF (319.01KB)
27.02.2023
31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster
* Rozpočtové opatření č.1/2023 PDF (75.59KB)
31.12.2022
*
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - zrušení vyhlášky o místním poplatku ze psů

Obec Vinaře / Z úřadu

Zrušení vyhlášky o místním poplatku ze psů od roku 2023
31.12.2022
*
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - vyhláška o místním poplatku za TKO na rok 2023

Obec Vinaře / Z úřadu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za TKO 2023
31.12.2022
*
Rozpočet na rok 2023

Obec Vinaře / Z úřadu

* Rozpočet na rok 2023 PDF (84.28KB)
25.12.2022
*
Rozpočtový výhled na roky 2024–2025

Obec Vinaře / Z úřadu

* Střednědobý výhled 2024-2025 PDF (103.04KB)
02.01.2022
31.12.2024
Rozpočtový výhled na roky 2023–2024

Obec Vinaře / Z úřadu

* Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 PDF (107.73KB)
14.07.2021
*
Řád veřejného pohřebiště Vinaře

Obec Vinaře / Z úřadu
  Webmaster