Zápis a usnesení ZO č. 1/2020

Program: Rozpočtové opatření č. 6/2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019 Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost Rekonstrukce obecního úřadu Obecní přívěsný vozík Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře … Pokračování textu Zápis a usnesení ZO č. 1/2020