ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Příkaz starosty obce č. 1/2018 k inventarizaci
 2. Jmenování inventarizační komise
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 4. Rozpočet na rok 2019
 5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 6. Dohoda o provedení práce s kronikářkou obce
 7. Dohoda o provedení práce s pokladní obce
 8. Smlouva o dodávce vody pro Obec Vinaře čp.44
 9. Návrh změny výše odměny pro členy výborů (členy zastupitelstva)
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad
 11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku ze psů
 12. Vybudovaná tůň v k.ú. Vinaře
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OU“ s firmou Nový Pavel
 14. Dodatek č.15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 a firmou AVE CZ
  odpadové hospodářství s.r.o.
 15. Různé
  – získání dotace na les;
  – likvidace větví od studánek;
  – spolupráce s Městskou policií Čáslav na měření rychlosti v obci;
  – podnět na Policii ČR k prošetření události ohledně vydání falešného letáku
  – dotazy a připomínky do schránek;
  – obecního zpravodaj jiné obce informuje a označuje viníky přestupků.

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 24.12.2018                     Sejmuto: 09.01.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: