Zápis a usnesení ZO č. 2/2020

Program: Pasport veřejného osvětlení Pasport dopravního značení Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na zajištění skalního masivu za č.p. 31 a č.p. 104 ve Vinařích Projednání cenové nabídky na Studii nakládání s obecním majetkem Poplatek za ukládání odpadu na skládku Čáslav Projednání cenové nabídky na Mobilní aplikaci s vazbou na úřední desku Projekt na rekonstrukci bývalé školy Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného … Pokračování textu Zápis a usnesení ZO č. 2/2020