ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.4.2013

Program:

 1. Rozpočtové opatřen í Č. 1/2013
 2. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce kontejnerů
 3. Dopravní zrcadlo na Vinici
 4. Kácení stromů v obci – suchá lípa u č.p. 124
 5. Smlouva VHS Benešov, s.r.o. – Obecní úřad (stočné)
 6. Odpisový plán obce na rok 2013
 7. Změna usnesení č. 2/2013-5
 8. Zabezpečení studny na Vinici před č.p. 85
 9. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 77/1
 10. Zpráva kontrolního výboru
 11. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 1054/1
 12. Dodatek k pojistné smlouvě pro OÚ Vinaře
 13. Smlouva na zajištění odvozu a uložení TKO pro OÚ Vinaře
 14. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře (informace)
 15. Různé
  1. Výše nesplaceného úvěru na výstavbu 2. etapy kanalizace
  2. Žádost o dotaci
  3. Finanční příspěvek na opravu pietních míst
  4. Problematika lesa
  5. Hackeři napadli webové stránky obce
  6. Ošetření ořezané lípy u č.p. 146

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: