ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26.9.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
 2. Zpráva kontrolního výboru
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Rámcová kupní smlouva č. 2056894/2018 STAVMAT stavebniny a.s.
 5. Výběr dodavatele na sdruženou vodovodní přípojku a projednání Smlouvy o dílo
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.999/00066001/2018-KH/JR/ BS
 7. Geodetické zaměření místní komunikace na parc.č. 985/1 a změna druhu pozemku v katastru nemovitostí
 8. Výběr dodavatele na opravu místní komunikace na parc.č. 985/1 a projednání Smlouvy o dílo
 9. Žádost o směnu nebo pronájem pozemku parc. č. 658/1, 658/3 a 658/4
 10. Žádost o koupi pozemku parc.č. 387/2
 11. Žádost o vyřazení z evidence poplatníků TKO
 12. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 13. Různé
  – ukončení renovace pamětní desky na škole ve Vinařích
  – informace o uzavřených dohodách o provedení práce se zastupiteli v roce 2018
  – investiční akce obce Vrdy na posílení zdrojů pitné vody

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 5.10.2018                     Sejmuto: 20.10.2018

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: