ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 31.10.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Ověření platnosti voleb
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele
 4. Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích)
 5. Schválení programu ustavujícího zasedání
 6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 8. Volba starosty
 9. Volba místostarosty
 10. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Volba předsedy kontrolního výboru
 13. Volba členů finančního výboru
 14. Volba členů kontrolního výboru
 15. Rozhodnuti o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva
  (§ 72 zákona o obcích)
 16. Různé
  – žádost o dotaci na veřejné osvětlení
  – výměna lampy veřejného osvětlení ve Vinařích u čp.109
  – prodloužení svozů BIO odpadů
  – částečné opravy komunikací
  – zasazení lípy ke 100. výročí vzniku Československé republiky
 17. Usnesení zastupitelstva obce
 18. Rozpočtové opatření č.6/2018

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 8.11.2018                     Sejmuto: 23.11.2018

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: