ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.11.2013

Program:

 1. Dodatek č. 2 Smlouvy č. 0000236578 o zajištění provozu splaškové kanalizace a Čov pro Obec Vinaře uzavřené dne 27.9.2006
 2. Smlouva o dílo na opravu kanalizačních vpustí ve Vinařích
 3. Příloha č. I k Obecně závazné vyhlášce Č. 112012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (kanalizace)
 5. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (vodovod)
 6. Návrh rozpočtu na rok 2014
 7. Doplnění zápisu č. 112012 (rozpočet na rok 2012)
 8. Doplnění zápisu č. 912012 (rozpočet na rok 2013)
 9. Zpráva kontrolního výboru Č. 212013 – vyjádření k zjištěným nedostatkům
 10. Různé
  1. Stížnost na oplocený pozemek
  2. Zastupování ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les
  3. Zastupování ve věci náhrady za přičleněné pozemky od honebního společenstva Vrdy
  4. Informace k připravovanému vzniku nového honebního společenstva (HS) v k.ú. Vinaře
  5. Aktuální stav lesa
  6. Kácení dřevin, pravidla
  7. Výsuvný žebřík
  8. Fotopast
  9. Odměna při skončení funkčního období starosty

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 28.11.2013          Sejmuto: 13.12.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: