Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 19.12.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Dodatek Č. 4 ke smlouvě Č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
  2. Dodatek Č. 9 ke smlouvě Č. S/100183/05324219/00112006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
  3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. Rozpočtové opatření Č. 5 za rok 2012
  5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
  6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
  7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
  8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
  9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
  10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
  11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
  12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
  13. Různé

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 12.12.2012                                                             Sejmuto : 19.12.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print