Zastupitelstvo obce 2017

Nové zastupitelstvo od 14.6.2017 vzešlé z mimořádných voleb.

Starosta :  Josef Brom ou@vinare.cz  607 769 616 (platí od 20.8.2017)
Místostarosta :  Ing. Josef Čížek
Předsedkyně finančního výboru :  Lenka Hypešová
Předsedkyně kontrolního výboru :  Bc. Ivana Nováková
Členka zastupitelstva :  Radka Ksandrová
Členka zastupitelstva :  Dagmar Kovandová
Člen zastupitelstva :  Jan Šabat
Náhradnice do zastupitelstva :  Radka Humlová
Náhradnice do zastupitelstva :  Olga Kovandová

 


Kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
  • Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce, a to písemně se sdělením navrženého programu jednání.

Jak se dozvím, kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

  • O době, místě a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad na své úřední desce a webových stránkách, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.

Mohu se účastnit zasedání zastupitelstva obce?

  • Ano, zasedání zastupitelstva se můžete účastnit, neboť je veřejné a může se ho účastnit v zásadě kdokoliv.
  • V případě, že jste občanem dané obce, máte právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.
  • V zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích máte garantováno právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print