Směrnice obce – způsob zpracování účetnictví.

 1. 0bec Vinaře sídlo obecního úřadu: Vinaře 44 286 01 Čáslav
 2. Směrnici zpracoval: Lenka Hypešová, hospodářka obce
 3. Starosta obce: Ing. Josef Čížek
 4. Směrnice byla schválena zastupitelstvem obce, zápis č.10/2011
 5. Účinnost směrnice od 1.1.2012
 6. Tato směrnice se vztahuje na starostu obce, místostarostu, pracovníky na vedlejší pracovní poměr, pracovníky pracující příležitostně
 7. Pracovní odpovědnost za dodržování směrnice: starosta obce, hospodářka

Způsob zpracování účetnictví

 1. PC GORDIC
 2. Druhy účetních dokladů – faktury došlé, faktury vystavené, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy, pokladní kniha, kniha pohledávek, kniha závazků,
  Další písemnosti – knihy materiálových zásob, knihy DNM, DHM, DDNM, DDHM, ONM, OHM, mzdová agenda
  Druhy účetních knih – kniha účetnictví, účetní deník, výkaz o plnění rozpočtu obce, kontační doklady
 3. Podpisové vzory – starosta, místostarosta, hospodářka
  Razítka – kulaté se státním znakem Obec Vinaře, hranaté Obec Vinaře
 4. Způsob zpracování – na PC měsíční a roční uzávěrka

Pracovníci odpovědní za dodržování směrnice:

 • Ing. Josef Čížek (starosta obce)
 • Jan Gerenda (místostarosta)
 • Lenka Hypešová (hospodářka)

Stanovení hranice pro evidenci nehmotného a hmotného investičního majetku

Hranice evidence nehmotného a hmotného investičního majetku je stanovena v soulad s platnými zákony a dalšími předpisy.

Název majetku nad Kč do Kč evidence
a) nehmotný investiční majetek 60 000,- kniha NIM
b) hmotný investiční majetek 40 000,- kniha NIM
c) drobný nehmotný investiční majetek 7 000,- 60 000,- kniha DNIM
d) drobný hmotný investiční majetek 3 000,- 40 000,- kniha DNM
e) drobný nehmotný majetek (operativní evidence) 7 000,- kniha DNM
f) drobný hmotný majetek (operativní evidence) 3 000,- kniha DNM

 

Materiál

 1. spotřební – přímá spotřeba se vede na účetním dokladu, neeviduje se v knize materiálových zásob nebo na skladových kartách (např. kancelářský materiál, diskety, příručky, drobný stavební materiál – drobné nářadí)
 2. skladovaný – veden v knihách materiálových zásob

Inventarizace majetku a závazku

 1. Inventarizace se řídí ustanoveními zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcím předpisem Č. 270/2010, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Plán inventur se řídí směrnicí o inventarizaci.
 3. Likvidační komise je jmenována starostou, stanoví způsob likvidace nepoužitého majetku.
 4. Vzniklé inventarizační rozdíly řeší zastupitelstvo obce.

Archivace a skartace

Archivace se provádí dle § 31 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona Č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print