• Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Ode dne 09.04.2020 do dne 11.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách.

  • pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
  • středa od 8:00 do 17:00 hodin
  • po telefonické domluvě

Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.

V případě mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny seznamy na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz