Úřední deska Obecního úřadu Vinaře je umístěna na před budovou OÚ ve Vinařích. Vývěska s informacemi je též na autobusové zastávce Vinice. 

Informace o Covid-19 jsou zde.

Stav ke dni 20.08.2022

Zobrazeno: 1 - 12 ( z 26 celkem )

Vyvěšeno od /do Název / Popis Zařazení Ke stažení
18.08.2022  
1. etapa: od 6. 6. 2022 do 26. 6. 2022

aktualizace k 18.8.2022

Obec Vinaře Oznámení
12.08.2022   Šipkařský klub
12.08.2022  

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starkoč.

Pozemkový úřad Kutná Hora Ze státní správy
07.08.2022  

Podání katastrálnímu úřadu lze učinit dvěma způsoby. V papírové podobě, kdy je nutné takové podání doručit příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu, anebo v elektronické podobě.

Informace Oznámení
04.08.2022  

● Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/6843/2022-SKOM ● Smlouva o dílo – sportoviště u obce Vinaře ● Smlouva o dílo – posezení a parčík u obce Vinice ● Usnesení o opatrovnictví v rámci KoPú ● Rozpočtové opatření č.2/2022 ● Různé

OÚ Vinaře Z úřadu
04.08.2022   OÚ Vinaře Z úřadu
03.08.2022   Stavební úřad Žleby Z úřadu
29.06.2022  

byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí ... Informace o počtu a sídle volebních okrsků - 8.8.2022 (příloha) Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná - 9.8.2022 (příloha)

Obec Vinaře Z úřadu
20.06.2022   Obec Vinaře Z úřadu
15.06.2022   Mikroregion Čáslavsko Mikroregion
04.06.2022  

Integrace bude 12. června 2022. Vypočítávání ceny jízdného se řídí celkovou dobou jízdy cestujícího a počtem projetých pásem po trase ...

PID Oznámení
04.06.2022  

Integrace bude realizována dne 12. června 2022 (neděle).

PID Oznámení

Zobrazeno: 1 - 12 ( z 26 celkem )