Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. zakazuje hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou ... 

Celé znění nařízení naleznete na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf