PROČ MĚNÍME STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM ZA JINÝ?

V současné době existují na území Prahy a Středočeského kraje následující oddělené, navzájem souběžné dopravní systémy:

  • Pražská integrovaná doprava (PID) – integrovaný dopravní systém zahrnující metro, vlaky, tramvaje, autobusy, lanovou dráhu a přívozy v Praze + vlaky a větší část autobusových linek ve Středočeském kraji
  • Středočeská integrovaná doprava (SID) – tarifní integrace regionálních autobusů v části Středočeského kraje s přesahem do Prahy, bez zapojení železnice
  • nezaintegrované linky – především část železnice mimo PID a tzv. pravidelná autobusová doprava (PAD) ve Středočeském kraji s přesahem do Prahy

Integrace veřejné dopravy začleňuje výše uvedené systémy do jednoho systému PID.

Koordinované a integrované řešení dopravní obsluhy mj. znamená efektivnější využití financí objednavatelů, ale přináší mnoho dalších benefitů:

  • Možnost cestovat na jednu jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská MHD. To v drtivé většině případů znamená i nižší náklady na cestování.
  • Možnost nákupu předplatného jízdného, které je ve zvolených pásmech PID platné na všech linkách PID. To bez integrace často není možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají. Lze tím významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování.
  • Jednotné jízdné a tarifní podmínky na všech linkách. Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na jednom místě zde na webu PID.
  • Návaznosti mezi linkami, a to i různých dopravců – zejména autobusů na vlaky. Návaznosti jsou vyznačeny v jízdních řádech a hlídány dispečinkem PID.
  • Zákaznický servis – kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na webu (odjezdové tabule).
  • Vyšší standardy kvality na čistotu vozidel, chování řidičů a dodržování jízdních řádů – kontrolované pracovníky objednatele.

KDY BUDE INTEGRACE REALIZOVÁNA?

Zahájení integrace je plánováno ke 12. 6. 2022 s tím, že cca měsíc před realizací Vás budeme informovat o podrobnostech.

V dostatečném předstihu bude současně distribuována na obecní úřady informační brožura, která bude pro Vás k dispozici.