Postesknete si občas nad svou pamětí, její občasné výpadky omlouváte přibývajícím věkem a zvolna se smiřujete, že lepší už to nebude? A co když se mýlíte?

Pokud zapomínáme nebo např. stále něco hledáme, ztrácíme nejen spoustu času, ale také sebevědomí. Paměť, tedy schopnost mozku přijímat, zpracovávat, uchovávat a opětovně si vybavovat informace, ale lze úspěšně cvičit.

Trénink paměti je cílená práce s pamětí, která ve svém výsledku může výrazně ovlivnit kvalitu života, zvláště ve vyšším věku, kdy je dobrým nástrojem ke zpomalení projevů stárnutí mozku. Po ovládnutí technik, jak s pamětí efektivněji pracovat, zjistíte, že jste schopni si zapamatovat víc, než jste si kdy mysleli. Schopnost se soustředit a dobrá paměť se projeví v mnoha stránkách života a přirozeně zvýší Vaše sebevědomí.

V rámci tréninku se vedle účinných mnemotechnik procvičuje schopnost koncentrace, pozornost, senzorická, krátkodobá i dlouhodobá paměť, propojení levé a pravé mozkové hemisféry, ale také logické uvažování, slovní zásoba nebo např. kreativita. Svou roli má i sociální aspekt – kurz může být příležitostí k sociální interakci lidí s podobným zájmem, účastníci se vzájemně inspirují a motivují.

Kurz pod záštitou obce Vinaře vede certifikovaná trenérka paměti I. stupně Mgr. Hana Veselá.

Přílohy