• Návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labe.

Odůvodnění Národního plánu povodí Labe obsahují v příloze uvedené kapitoly:

Úvod

I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky,
II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod,
III. Monitoring a hodnocení stavu,
IV. Návrh zvláštních a méně přísných cílů,
VI. Ekonomická analýza užívání vod, a
VII. Doplňující údaje, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Návrh Národního plánu povodí Labe http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-narodnich-planu-povodi-planu.html