• Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Po skončení účetního období, po uzavření veškerých účetních knih i celého hospodaření rozpočtového roku následují další etapy rozpočtového procesu. Jednou z posledních činností procesu je vytvoření a schválení závěrečného účtu.

Obsah závěrečného účtu musí poskytovat dostatečné informace o hospodaření obce za uplynulý rok tak, aby mohli zastupitelé zaujmout stanovisko k hospodaření a vyvodit příslušné závěry.