• Návrh - Závěrečný účet za rok 2022 Mikroregion Čáslavsko

Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl sestaven návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko (dále též jen mikroregion, DSO) za rok 2022.

Hospodaření DSO Mikroregion Čáslavsko za rok 2022 skončilo dle výsledovky ztrátou ve výši mínus 122 737,26 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let. Saldo rozpočtu – porovnání příjmů a výdajů skončilo ve výši mínus 492 478,95 Kč.

Chod kanceláře zajišťovali dva zaměstnanci, kteří vedle běžné agendy poskytovali poradenství a administrativní podporu obcím, pomáhali se zpracováním veřejných zakázek a dotačních žádostí. Dle možností byly pořádány semináře, zástupci DSO se nadále účastnili řady jednání, např. v rámci Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, z. s., MAS Lípa pro venkov, z. s., Komise pro certifikaci regionálních produktů a také v souvislosti s probíhajícím projektem „Vodovod pro východní část Čáslavska“. DSO je jedním ze zakládajících členů Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, která se transformovala na Asociaci dobrovolných svazků obcí ČR.

Přílohy

Autor: starosta obce