• Neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Vinaře

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1

Skoro 200 pozemků a nemovitostí po nemá stále jasného majitele. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten zároveň vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří. V roce 2023 nenávratně propadnou státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území Vinaře. Data k 1. 2. 2022 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Jak postupovat při hledání možného vlastnictví?

Domníváte-li se, že byste mohli být vlastníkem nemovitosti, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM. To vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde je vyhledat. Kontakty jsou uvedeny na webu na adrese:www.uzsvm.cz/kontakty  Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví osob již nežijících, jedním z nezbytných kroků je pravomocně ukončené dědické řízení. Pokud v něm nebyly tyto nemovitosti zahrnuty, je třeba zahájit dodatečné projednání dědictví. Poslední bydliště zemřelého určuje, který soud se dědickým řízením má zabývat.

Do kdy se mohou lidé přihlásit o své majetky?

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na nedostatečně identifikovaných vlastníků nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát. Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.