USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 196

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republikyNOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 27. února 2021 na dobu 30 dnů.


Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března.

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště,

VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje;

Celý text Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word


Vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

Více info na www.vlada.cz. Změny vyhrazeny.