• Očkování psů

V sobotu 15 května bude provedeno povinné očkování psů proti vzteklině.
Očkovat se bude 

  • u obecního úřadu ve Vinařích od 13 do 14 hodin
  • u autobusové zastávky na Vinici od 14 do 14:30 hodin

Cena za jednoho psa je 130,- Kč.

Na místě je možné dohodnout další očkování zvířat.