Vážení občané,
na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že16. 11. 2020 má obec aktuálně 3 případy onemocnění covidem-19.

Od začátku pandemie je to celkově 5. případ onemocnění, z toho 2 občané jsou uzdraveni.

Prosím občany o dodržování vládou nařízených opatření a ohleduplnost ke svým blízkým i ke svému okolí.

Děkuji.
Josef Brom, starosta obce


Základním bodem ochrany před koronavirem je dodržovat zvýšená hygienická opatření a používat ochranné prostředky. Často si umývejte ruce, nevystavujte se nebezpečí blízkým kontaktem s ostatními osobami a noste na obličeji respirátor nebo roušku.


... na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že k 13. 11. 2020 má obec aktuálně 4 případy onemocnění covidem-19. Od začátku pandemie je to celkově 5. případ onemocnění, z toho 1 občan je uzdravený.

... na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že10. 11. 2020 má obec aktuálně 1 případ onemocnění covidem-19.

... na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že k 4. 11. 2020 má obec aktuálně 2 případy onemocnění covidem-19.