Vážení občané,
na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že16. 4. 2021 nemá obec žádný případ onemocnění covidem-19.

Od začátku pandemie bylo celkově 44 případů onemocnění, z toho 1 občan zemřel.

Prosím občany o dodržování vládou nařízených opatření a ohleduplnost ke svým blízkým i ke svému okolí.

Děkuji.
Josef Brom, starosta obce