• Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č. 1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020. První zasedání se uskuteční dne 11.9.2020 v 18:30 hodin v budově obecního úřadu se sídlem Vinaře 44. Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

v.r. Josef Brom – starosta