Vážení spoluobčané, společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. ve spolupráci s městem Čáslav nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávání nákupů základních potravin a léků. Jedná se výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých osob či přátel.

Z personálních i časových důvodů budou nákupy i léky obstarávány v Čáslavi, pouze v marketu Kaufland. Nákupy včetně vyzvednutí receptů a následně léků, budou realizovány na základě objednávek, výhradně pracovnicemi společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. – pečovatelkami, které se při vstupu do domácnosti prokáží „průkazkou společnosti“, která je opatřena fotografií dané pečovatelky.

Postup objednávky a donášky nákupů – léků:

  • od pondělí 16. 3. 2020 od 7.00 do 15.00 hod. bude zpřístupněna telefonní linka: 720 947 286, na kterou zájemce o donášku nákupů nahlásí své jméno a bydliště,
  • nákupy nahlášené po 13.00 hod. budou realizovány až v průběhu dopoledne následujícího dne,
  • na základě telefonátu navštíví zájemce v domácnosti pracovník společnosti – pečovatelka, která od zájemce převezme podepsaný nákupní seznam včetně finanční zálohy na nákup – pouze nezbytné základní potraviny,
  • nákupy budou předávány v jednorázových taškách, které budou zakoupeny současně s potravinami na náklady zájemce. Jedná se o opatření, které zjednoduší manipulaci s potravinami i provádění vícečetných nákupů.
  • předání a vyúčtování nákupů proběhne v odpoledních hodinách – přibližný čas oznámí pečovatelka dle aktuální situace daného dne při převzetí objednávky nákupu.

V případě zájmu o vyzvednutí receptu a následného vyzvednutí léků se na způsobu provedení úkonu domluví telefonicky pracovník společnosti – pečovatelka se zájemcem.

Vážení spoluobčané, představitelé města Čáslav spolu s pracovníky společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Vám nabízí pomoc při zajištění nákupů s cílem minimalizovat zdravotní rizika, která by Vám mohla v současné době hrozit při kontaktu s veřejností. Donáška nákupů a léků nebude v této výjimečné situaci pro Vás zpoplatněna i přesto, že ponese určité finanční náklady. Proto na Vás apelujeme, abyste k nabídce pomoci přistoupili se vší zodpovědností a nabízenou pomoc nezneužívali.

Děkujeme.