• Přechodná úprava provozu - silnice č. č. III/33729 v obci Vinaře

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán vydal veřejnou vyhlášku o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice č. III/33729 v obci Vinaře z důvodu výstavby STL přípojky plynu pro č.p. 71 v obci Vinaře, viz. nákres v příloze. Omezení v termínu 26. 7. - 4. 8. 2021.

Přílohy

Autor: Webmaster