• Ptačí chřipka a prasečí mor - informace od Krajská veterinární správy pro Středočeský

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

 • přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
 • trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
 • pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
 • zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření

 • zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
 • oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
 • umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
 • důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • použití bezpečného krmiva a steliva
 • použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi


Co je africký mor prasat?

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření

 • nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí s výskytem AMP
 • šíření infekce při kontaktu s uhynulým divokým prasetem
 • krmení divokých prasat
 • odhazování potravin v přírodě
 • dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP

Metody boje s AMP

 • omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
 • zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic
 • vyhnout se oblastem s výskytem AMP
 • případný nález uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS