Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinaře, kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením. Situace stavby uložení vedení nízkého napětí do země v příloze.

Projektanti :

  • Petr Havlík