• Tradiční žlebská pouť, omezení provozu - vyhláška

Tradiční žlebská pouť, kde bude náměstí určeno pro jarmark a travnatá plocha parkoviště Na Hrázi pro pouťové atrakce. Sobota od 9 hod do 19 hod, neděle od 9 hod do 17 hod. V sobotu odpoledne bude i kulturní program.

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy stanovil přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnici č. II/337 v obci Žleby z důvodu konání tradiční pouti a vedení objízdné trasy (III/33724, III/33725, III/33732, III/33731 a III/33729), spočívající v umístění přechodných dopravních značek.

Zahájení přechodné úpravy provozu bude od 20.5.2023 – 7:00 hod. do 21.5.2023 – 19:00 hod.

Celá vyhláška s mapkou v příloze.

Přílohy

Autor: Webmaster