Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinaře, kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením.

V současnosti se podepisují smlouvy. Podepsané je můžete vracet v úředních hodinách na obecní úřad nebo zaslat zpět projektantům poštou.
Stále nejsou všechny smlouvy podepsané. Smlouvu pro pravou stranu obce Vinaře nepodepsali celkem čtyři vlastníci nemovitostí. Pro levou stranu  dosud nepodepsalo celkem šest vlastníků nemovitostí.  

Souběžně s urgováním smluv se začala připravovat žádost o stavební povolení.