Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinice (vinařská i vrdovská část), kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením.

Bylo dokončeno podepisování smluv a byl zahájen proces podání žádosti o stavební povolení.
Jedním z kroků u kterého běží lhůta je VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí o umístění stavby - Vinice.