Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinice (vinařská i vrdovská část), kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením.

8. 3. 2021 - úvodní jednání s projektantem

7. 5. 2021 - jednání s projektantem - finální řešení přípojek s majiteli dotčených pozemků

Přílohy