• VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ze dne 19.3.2020 rozhodl o stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/33729 v obci Vinaře, katastrální území Vinaře.v umístění dopravních značek v územním obvodu Čáslav.

5x směrový sloupek - levotočivá zatáčka v obci Vinaře v rozsahu dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.