• VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ze dne 29.2.2024 rozhodl o stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy a MK v územním obvodu ORP Čáslav v souvislosti s vedením objízdných tras při uzavírce silnice II/337 – Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice PK.

Zahájení a ukončení přechodné úpravy provozu:

  • 1.etapa 2.4.2024 – 11.8.2024
  • 3.etapa 2.4.2024 – 9.9.2024

Přílohy