• Veřejná vyhláška - zákaz zalévání

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí ... podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona

  • omezuje používání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
  • omezuje užívání povrchové vody - odběr z vodního toku Brslenka, Doubrava, Klejnarka
  • omezuje užívání zemní vody - odběr z kopaných či vrtaných studní ve vlastnictví jednotlivých občanů

zákaz spočívá v zákazu zalévání travnatých porostů a napouštění bazénů. Při nedodržení může být ve správním řízení vystavena pokuta až ve výši 50.000 Kč.

Přílohy