Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představila nově vzniklý spolek VINAŘSKÝ HROZEN, který vznikl zejména za účelem organizace kulturních a společenských akcí v naší obci. Spolek bude nejen zajišťovat organizaci akcí dosud připravovaných obcí Vinaře, ale v plánu je i zavedení nových programů, které, jak doufáme, přispějí k bohatšímu společenskému vyžití v obci.

Do doby, než budou zrekonstruovány prostory ve staré škole, bude moci spolek využívat nově zrekonstruovanou místnost na obecním úřadě. Společenské akce tedy nejsou omezeny pouze na venkovní prostory a vázány na rozmary počasí. V zasedací místnosti bychom rády pořádaly např. nedělní posezení jako možnost přátelského popovídání; zajímavé téma k hovoru se určitě vždy najde, ostatně s nápady můžete přicházet i Vy.

Nejbližší chystanou akcí, na niž Vás srdečně zveme, bude Country zábava s grilovačkou. Ta letos nahradí Josefovskou zábavu, kterou jsme byli nuceni kvůli vyhlášení nouzového stavu zrušit.

Dále plánujeme:

  • 29. 08. 2020 Zábavné odpoledne pro děti a rodiče - rozloučení s prázdninami
  • 24. 10. 2020 Zdobení dýní, ZRUŠENO z důvodu epidemiologické situace
  • 22. 11. 2020 Předvánoční tvoření, ZRUŠENO z důvodu epidemiologické situace
  • 28. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu, z důvodu epidemiologické situace bude bez účasti veřejnosti

Vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s onemocněním COVID 19 jsme v minulých měsících byli nuceni zrušit řadu akcí.

Spolek je otevřený novým členům. Rády uvítáme aktivní jedince s dobrými nápady a chutí přiložit ruku k dílu v zájmu pestřejšího kulturního a společenského života v obci. Více informace k členství obdržíte na telefonu 739 679 342 nebo e-mailu hrozen@vinare.cz

Těšíme se na spolupráci.

Radka Ksandrová – předsedkyně spolku
Dagmar Kovandová – místopředsedkyně
Bc. Ivana Nováková – hospodářka