Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vinaře dne 9.8.2021.

V souladu s § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 je pětičlenná

Josef Brom, starosta