• Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou

Město Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou

jedná se o byt v ulici Generála Eliáše, č.p. 1709, v Čáslavi, číslo bytu 10. Byt je situován ve 1. nadzemním podlaží domu s výtahem o velikosti 1 + kk, podlahová plocha je 22,57 m2. Nájemné za byt pro rok 2020 činí 1 456,- Kč/měsíčně, nájemné ze zařízení 127,- Kč/měsíčně + služby spojené s bydlením.

Žádost o pronájem v bytě s pečovatelskou službou si můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 1 nebo si ji stáhnout na internetových stránkách města v rubrice sociální oblast - žádosti.

Vyplněnou žádost o pronájem bytu s pečovatelskou službou se všemi náležitostmi doručte na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 1 - nejpozději do 12.07.2021 do 12.00 hodin v uzavřené obálce zřetelně označené :

„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 10 v Domě s pečovatelskou službou“