• Vyhláška a informace o uzavírce silnic z důvodu oprav železničních přejezdů

V souvislosti s úpravou železničních přejezdů P3749, P3750, P3751 a P3752 na železniční trati Žleby – Ronov nad Doubravou as vedením objízdných tras na silnicích č. III/33731, III/33732, III/33725, III/33724 a II/337 a dále na místních komunikacích v obci Žleby, bude provedena přechodná úprava provozu.

Přechodná úprava provozu bude probíhat v následujících termínech:

  • Polní přejezdy P3749, P3750 a P3751: 6.10.2023 - 28.10.2023
  • Přejezd na silnici III/33729 P3751: 9.10.2023 – 28.10.2023

Tato úprava provozu je nutná v rámci zmíněné úpravy železničních přejezdů a objízdných tras.

Prosím, respektujte tuto objížďku a dodržujte značení na silnici. Děkujeme za pochopení.

Přílohy