Středočeský kraj a Krajská hospodářská komora Střední Čechy informují o projektu „Zachraň práci!“, který se v dnešní problematické době zaměřuje na tzv. dočasné přidělení zaměstnance – dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele.

Projekt, který integrovala a jehož koncept vytvořila hospodářská komora, reaguje na problémy s uplatněním zaměstnanců způsobené omezováním výroby i na problémy podniků, kterým v současnosti např. kvůli karanténě nebo péči o rodinné příslušníky naopak zaměstnanci chybí a uvítaly by výpomoc zaměstnanců jiných firem. Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen. Jedná se o elektronickou platformu „burzy práce“ . Více informací naleznete zde www.komora.cz/zachranpraci.

Kromě výše uvedeného je Krajská hospodářská komora Střední Čechy připravena pomoci středočeským podnikatelům se získáváním informací, právním či účetním servisem a dalšími službami. Informace a kontakty naleznete na http://www.khkstrednicechy.cz/.