• Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Vrdy

Základní škola Vrdy, Školská 108, PSČ 285 71 Vrdy, okres Kutná Hora.  Telefon 775 556 207, 775 556 211. E-mail: reditelka@zs-vrdy.cz

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Vrdy se uskuteční v budově ZŠ Vrdy v pátek 5. dubna 2024 od 12:00 hodin do 17:00 hodin.

Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2024 dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy.

Zákonní zástupci se dostaví s dítětem k zápisu v uvedeném termínu a přinesou s sebou:

  • svůj občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněný dotazník (dostane zákonný zástupce s osobní pozvánkou k zápisu, případně až u zápisu)
  • vyplněnou žádost

Ve Vrdech dne 12.2.2024

Mgr. Jaroslava Polgárová, ředitelka školy