• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č. 2/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost obecního úřadu.

Termín konání: 27. 3. 2021 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Žádost o podporu provozu „Linky bezpečí“
  2. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
  3. Podání žádosti o dotaci MFČR v rámci výzvy č. 9 k programu 29822 a investičního záměru k projektu (obecní byty)
  4. Zabezpečení povinné výše spolufinancování (obecní byty)
  5. Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře
  6. Způsob stanovení výše nájemného
  7. Návrh nájemní smlouvy
  8. Různé


v. r. Josef Brom – starosta