• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č. 3/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost obecního úřadu.

Termín konání: 16. 4. 2021 od 17:30 hodin.

Návrh programu:

  1. Výše nájemného v obecních bytech (podklad k dotaci)
  2. Zrušení usnesení číslo 11B/6-2017 ze dne 15.11.2017
  3. Projednání nabídek k záměru obce směnit pozemky (usnesení č. 6/1-2021)
  4. Liniová výsadba
  5. Kauza javory
  6. Zrušení vybraných polních cest
  7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze A
  8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze B
  9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
  10. Různé

v. r. Josef Brom – starosta