• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č. 3/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č. 3/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 23.5.2022 od 18:00 hodin

Návrh programu:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2021
 2. Účetní závěrka obce za rok 2021
 3. Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce
 4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro ČEZ (el. do země Vinaře)
 5. Komplexní pozemkové úpravy Vinaře
 6. Smlouva o dílo malba
 7. Aktualizaci ceny stočného v lokalitě Vinaře-Vinice pro rok 2022
 8. Dodatek OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření
 9. Příspěvek TP
 10. Prořezané stromy
 11. Různé

v.r. Josef Brom – starosta