• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 21.2.2021 od 19:00 hodin

Návrh programu:

 1. Inventura za rok 2021
 2. Výroční zpráva za rok 2021
 3. Kronika obce 2020
 4. Dohoda o provedení práce – pokladní obce
 5. Memorandum o spolupráci – nakládání s odpady
 6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro ČEZ
 7. Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce
 8. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s.
 9. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici)
 10. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her
 11. Různé

v.r. Josef Brom – starosta