• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2023

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 27.2.2023 od 17:00 hodin

Návrh programu:

 1. Rozpočtové opatření č.5/2022
 2. Rozpočtové opatření č.1/2023
 3. Komplexní pozemkové úpravy
 4. Inventura za rok 2022
 5. Závěrečný účet obce za rok 2022
 6. Účetní závěrka obce za rok 2022
 7. Výroční zpráva za rok 2022
 8. Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu
 9. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s.
 10. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici)
 11. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her
 12. Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019-2029
 13. Investiční záměr a administrace dotace pro rekonstrukci objektu čp. 45 (bývalá škola)
 14. Investiční záměr a administrace dotace pro demolici objektu čp. 95 a 97
  - následné využití revitalizovaného území
  - podání žádosti o dotaci na demolici
 15. Různé
  - elektronická úřední deska
  - veřejné osvětlení

v.r. Josef Brom – starosta