• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.10/2020

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 29.12.2020 od 16:00 hodin.

Návrh programu:

 1. Rozpočtové opatření č.4/2020
 2. Rozpočtové opatření č.5/2020
 3. Rozpočet pro rok 2021
 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku TKO
 5. Smlouva o nakládání s odpadem č. S/22500222/001/2021/ŽO (AVE)
 6. Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2021
 7. Smlouva vlastníků provozně souvisejících vodovodů Obec Vinaře a Obec Vrdy
 8. Smlouva o pachtu vodohospodářského majetku za účelem jeho provozování
 9. Dodatek ke smlouvě na dodávky plynu od innogy Energie
 10. Dotace v roce 2020
 11. Různé

v.r. Josef Brom – starosta