• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.2/2020

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 13.4.2022 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Rozpočtové opatření č.1/2022
  2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 12385/IV-12-6029809 pro ČEZ
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027585/VB/2 pro ČEZ
  4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009273/001 pro ČEZ
  5. Komplexní pozemkové úpravy Vinaře
  6. Různé

v.r. Josef Brom – starosta